Fitting I zinkuar dhe shporeta per ngrohje qendrore

Eco PPU

KTHESE E ZINKUAR 3/4
KTHESE E ZINKUAR 1'
KTHESE E ZINKUAR 5/4
KTHESE E ZINKUAR 6/4
KTHESE E ZINKUAR 2'
KTHESE E ZINKUAR 2 1/2
KTHESE E ZINKUAR3'
KTHESE E ZINKUAR 4'
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 1/2
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 3/4
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 1'
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 5/4
KTHESE NPEL E ZINKUAR 6/4
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 2'
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 2-1/2
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 3'
KTHESE NIPEL E ZINKUAR 4'
UNAZE REDUKUES E ZINKUAR 1'-3/4
UNAZE REDUKUES E ZINKUAR 5/4-1'
UNAZE REDUKUES E ZINKUAR 3/4-1/2
REDUKUES I ZINKUAR 3/4-1/2
REDUKUES I ZINKUAR 1-1/2
REDUKUES I ZINKUAR 1-3/4
REDUKUES I ZINKUAR 5/4-1/2
REDUKUES I ZINKUAR 5/4-3/4
REDUKUES I ZINKUAR 5/4-1'
REDUKUES I ZINKUAR 6/4-1/2
REDUKUES I ZINKUAR 6/4-3/4
REDUKUES I ZINKUAR 6/4-1'
REDUKUES I ZINKUAR 6/4-5/4
REDUKUES I ZINKUAR 2 1/2-2'
REDUKUES I ZINKUAR 2'-3/4
REDUKUES I ZINKUAR 2'-1'
REDUKUES I ZINKUAR 2-5/4
REDUKUES I ZINKUAR 2'-6/4
REDUKUES I ZINKUAR 3'-2'
REDUKUES I ZINKUAR 3'-2 1/2
REDUKUES I ZINKUAR 4'-2 1/2
REDUKUES I ZINKUAR 4'-3'
UNAZE E ZINKUAR 1/2
UNAZE E ZINKUAR 3/4
UNAZE E ZINKUAR 1'
UNAZE E ZINKUAR 5/4
UNAZE E ZINKUAR 6/4
UNAZE E ZINKUAR 2'
UNAZE E ZINKUAR 2 1/2
UNAZE E ZINKUAR 3'
UNAZE E ZINKUAR 4'
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 1/2
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 3/4
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 1'
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 5/4
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 6/4
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 2'
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 2 1/2
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 3'
DUPLI NIPEL I ZINKUAR 4'
TAPA E ZINKUAR 1/2
TAPA E ZINKUAR 3/4
TAPA E ZINKUAR 1'
TAPA E ZINKUAR 5/4
TAPA E ZINKUAR 6/4
TAPA E ZINKUAR 2'
HOLANDER I ZINKUAR 1/2
HOLANDER I ZINKUAR 3/4
HOLANDER I ZINKUAR 1'
HOLANDER I ZINKUAR 5/4
HOLANDER I ZINKUAR 6/4
HOLANDER I ZINKUAR 2'
HOLANDER I ZINKUAR 3'
HOLANDER I ZINKUAR 4'
HOLANDER I ZINKUAR 2-1/2
TESHTIK I ZINKUAR 1/2
TESHTIK I ZINKUAR 3/4
TESHTIK I ZINKUAR 1'
TESHTIK I ZINKUAR 5/4
TESHTIK I ZINKUAR 6/4
TESHTIK I ZINKUAR 2''
TESHTIK I ZINKUAR 2 1/2
TESHTIK I ZINKUAR 3''
TESHTIK I ZINKUAR 4''
Kamin Peleti MiniTherm 8KW THERMOFLUX
Kamin Peleti INTERIO 14KW THERMOFLUX
Kamin Peleti INTERIO 20KW THERMOFLUX
Kamin Peleti Pelling 25KW THERMOFLUX
Shporet Peleti Pelling 35KW THERMOFLUX
Shporet Peleti ECOLOGIC 35 KW THERMOFLUX
Shporet Peleti Pelling 50KW THERMOFLUX